Propozice

Termín závodu : sobota 30.5.2020

Místo konání,start a cíl závodu :  Sportovní areál Nivnice ( areál fotbalového hříště)

Prezentace : v prostoru startu a cíle , sobota 30.5.2020 od 8:00 do 9:30 pro tratě 52km a 26km

Přihlášení :online od 1.2.2020 do 22.5.2019, osobně na místě v den startu, přihlášení telefonem nebo emailem není možné!!!

Přihláška je platná až po zaplacení startovného a závodníci, kteří nebudou mít uhrazeno startovné do 22.5.2020 (rozhoduje den připsání platby na náš účet) budou ze startovní listiny vyškrtnuti a budou se muset znovu přihlásit na prezentaci den závodu, jako nově příchozí za plnou cenu startovného.

Do poznámek platby uvádějte prosím jméno startujícího!!!!!!

Každý závodník ( závodnice ),který neplatí startovné ze svého účtu nebo platí za více závodníků,ať prosím uvede do poznámky jméno startujícího(startujících),za které je startovné hrazeno!!!!!!

Limit závodu je omezen na 400 startujících !!!!!!

Kategorie :

  • 52km – pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození!!!

                                                                                                                      

M 1    muži 15 – 19 let ( 2005 – 2001 )

M 2   muži 20-29 let ( 2000 – 1991 )

M 3   muži 30-39let ( 1990 – 1981 )

M 4   muži 40-49let ( 1980 – 1971 )

M 5  muži 50-59let ( 1970 – 1961 )

M 6  muži nad 60let ( 1960 a starší )

Ž 1  ženy 15 – 35let   ( 2005 – 1985 )

Ž 2  ženy nad 36let   ( 1984 a starší )

  • 26km – pro žařazení do kategorie rozhoduje rok narození!!!

M 1   15 – 19 let ( 2005 – 2001 )

M 2   muži 20-35let  ( 2000 – 1985 )

M 3  muži nad 36let ( 1984 a starší )

Ž 1    ženy 15 – 35let ( 2005 – 1985 )

Ž 2   ženy nad 36let ( 1984 a starší )


Startovné : platí pro trasy 52km a 26km, obsahuje značkové ponožky s logem závodu,pamětní předměty,startovní číslo,jídlo a nápoj v cíli, občerstvení na trati ( 52km – 3x , 26km – 1x), hlavní sponzor pitného režimu je firma KOMPAVA

  • 350Kč   ( pro trasy 52km i 26km) – přihlášení a zaplacení startovného do 22.5.2020 V ceně jsou cykloponožky,pamětní předměty,jídlo na trati i v cíli,startovní číslo. (jestliže peníze nejsou v daný den na účtě, zaniká nárok na cykloponožky a pamětní předměty )
  • 450Kč  (pro trasu 52km)-  na místě,v ceně časomíra, startovní číslo,zdravotní služba, jídlo ( na trati i v cíli ),bez nároku na cykloponožky a pamětní předměty
  • 400Kč   (pro trasu 26km)- na místě,v ceně časomíra, startovní číslo,zdravotní služba, jídlo ( na trati i v cíli ),bez nároku na cykloponožky a pamětní předměty
  • 150Kč – děti do 14 let, platba musí být připsána 22.5.2020,dítě které dovrší v roce 2020 15let nemá nárok na nižší startovné

Pro platbu do 22.5.2020  zvolte termín s dostatečným předstihem tak,aby Vás lhůty na převod peněz mezi bankovními ústavy nepřipravili o možnost startu za nižší startovné.V případech,kdy obdržíme startovné po daném termínu,bude doplatek startovného požadovám při prezentaci v den startu.Dále tito startující pozbývají nároku na cykl.ponožky,pamětní předměty.

 

Bezhotovostní platba na účet FioBanky : 2801373340/2010

Variabilní symbol : uvádějte číslo vygenerované systémem a zaslané na váš email (potvrzení po vyplnění a zaslání přihlášky)

Do poznámky uvádějte jméno startujícího, za kterého je platba provedena!!!

  Prosím pozorně si přečtěte číslo učtu.

Startující ze zahraničí platí startovné v KČ v den startu, pro zvýhodněné startovné je však důležité,aby byli přihlášeni do 22.5..2020.

Uhrazené startovné se v případě neúčasti nevrací.

Měření časuproběhne čipovou metodou,kde čip si závodník umístí na přední vidlici. Čipy se budou sbírat hned po dojetí do cíle. Při ztráte čipu pokuta 1000Kč.

Vyhlášení výsledkůproběhne v areálu startu a cíle po uplynutí limitu 5hodin cca po 15hodině. Na stránkách budou vyvěšeny druhý den po závodě.

Ceny: poháry s věcnými cenami budou odměněni první tři závodníci v každé kategorii.

Finanční ceny:

První tři muži a první tři ženy na dlouhé trase 52km obdrží finanční prémie v hodnotě:

Muži: 1.místo 1500Kč, 2. místo 1000Kč, 3. místo 500kč

Ženy: 1.místo 1000Kč, 2.místo 700kč, 3. místo 400kč

 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje,v případě zájmu můžete kontaktovat níže uvedené odkazy

www.nivnicka-riviera.cz          www.savary.cz

https://www.ubytovaninivnice.cz

!!!! Závod se jede za plného silničního provozu,všichni účastníci jedou na vlastní nebezpečí a musí mít na hlavě umístěnou cyklistickou přilbu a dbát pokynů pořadatelů !!!