Již jsme se vrhli do příprav nového ročníku

S jistotou můžeme říct, že 3. ročník se uskuteční v neděli 10.6.2018 v areálu naší krásné Nivnické Riviéry.

Dětská bajková neděle proběhne o týden dříve 3.6.2018.

Podrobné informace budou brzy doplněny.

Těšíme se nashledanou.

Pořadatelský tým MTB Nivnická 50